Potpora Osnovnoj školi Ivana Gundulića 

Upišite dijete u prvi razred u školu Ivana Gundulića
Prijavite se na mailing listu osoba koje žele pomoći u provedbi aktivnosti (na goran.igaly@gmail.com)
Pravnim savjetom
Novčanim prilogom za pokrivanje materijalnih troškova borbe
Sudjelovanjem na dobrotvornom koncertu
Učlanite se u grupu potpore na Facebooku
Obavijestite prijatelje
...

(najgluplji tekst na webu: page under construction - pa SVE stranice su stalno under construction)