Potpora Osnovnoj školi Ivana Gundulića 

Zakon i Državni pedagoški standard

Objavio Administrator (gigaly) 26.04.2010
Novosti >>

Na tribini u srijedu 21.4.2010. nam je gospođa Šimleša lijepo objasnila da se ne moramo puno uzbuđivati zbog njihovog nepoštivanja Državnog pedagoškog standarda jer da oni (Gradski ured) rade po Zakonu i da zbog toga DPS nema veze. pogledajmo je li to stvarno tako.

 

Zavirio sam u Zakon i potražio gdje se sve spominje Državni pedagoški standard. Evo što sam pronašao (uz malu pomoć mog prijatelja-računala)

4. rad u školskoj ustanovi temelji se na vrednovanju svih sastavnica odgojno-obrazovnog i školskog rada i samovrednovanju neposrednih i posrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u školi, radi postizanja najkvalitetnijeg nacionalnog obrazovnog i pedagoškog standarda,
5. odgojno-obrazovna djelatnost u školskoj ustanovi temelji se na autonomiji planiranja i organizacije te slobodi pedagoškog i metodičkog rada prema smjernicama hrvatskog nacionalnoga obrazovnog standarda, a u skladu s nacionalnim kurikulumom, nastavnim planovima i programima i državnim pedagoškim standardima,
(1) Državnim pedagoškim standardima utvrđuju se materijalni, kadrovski, zdravstveni, tehnički, informatički i drugi uvjeti za optimalno ostvarivanje nacionalnog kurikuluma i nastavnih planova i programa, radi osiguravanja jednakih uvjeta poučavanja i učenja te cjelovitog razvoja obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj.
(2) Upisno područje za osnovne škole je prostorno područje s kojeg se učenici upisuju u određenu osnovnu školu na temelju prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta, a određuje se sukladno Državnom pedagoškom standardu.
(3) Školski kurikulum određuje nastavni plan i program izbornih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda.
(3) Učenik uključen u nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka može biti opterećen većim dnevnim, tjednim i godišnjim brojem sati, sukladno Državnom pedagoškom standardu.
(1) Broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima.
(2) Odluku o broju učenika u razrednom odjelu srednje škole na početku svake školske godine donosi ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima.
(3) Knjižnica mora udovoljavati uvjetima koji su propisani standardima.
(4) U učeničkim domovima organiziraju se odgojne grupe u skladu s državnim pedagoškim standardom.
(5) Pobliže uvjete za prijam učenika, financiranje smještaja i prehrane u učeničkim domovima, kao i normative prostora i opreme te program odgojnog rada s učenicima propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima.
6. rashode za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskog prostora te opremanje školskih ustanova prema standardima i normativima koje propisuje ministar, a u skladu s državnim pedagoškim standardima.
 

Pa sad, možda je ovaj Zakon i jači od DPS, ali ja stvarno nisam nigdje vidio da Zakon kaže da DPS nema veze - naprotiv - jedini kontekst u kojemu se DPS spominje je "sukladno" i "u skladu s". Dakle, čini se da je mahanje zakonom i negiranje značaja DPS ipak bila samo vješta predstava koja je možda zbunila publiku na tribini, ali ne i pažljivog čitatelja spomenutog zakona.


Posljednja promjena: 26.04.2010 u 10:55

Povratak