Potpora Osnovnoj školi Ivana Gundulića 

Web stranica OŠ Ivana Gundulića

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi