Ovaj rječnik možete u cijelosti koristiti slobodno i bez naknade. Jedini uvjet je da na vidljivom mjestu istaknete da sam autor rječnika ja - Goran Igaly i da navedete ovu lokaciju kao mjesto gdje se rječnik može preuzeti. U slučaju ako rječnik ugrađujete u neki komercijalni proizvod, tj. ako je rječnik dio sustava kojega prodajete ili naplaćujete njegovo korištenje, bilo bi pošteno dio zarade proslijediti autoru rječnika, tj. meni, a ja ću tim novcem nastojati barem dijelom nagraditi rad najvrjednijih suradnika i pokriti materijalne troškove nastele radom na ovom rječniku.

Jedina upotreba rječnika za koju MORATE tražiti moju izričitu dozvolu jest njegovo korištenje na stranicama na kojima se objavljuju Google oglasi (Google AdSense). Korištenje rječnika na takvim stranicama NIJE BESPLATNO i za takvo korištenje me morate prethodno kontaktirati. Razlog tome su moja dosadašnja vrlo negativna iskustva sa stranicama toga tipa - njihovi autori jednostavno prenesu rječnik (konkretno EH.Txt), time rade ogroman promet na svojim stranicama. Izvor podataka i autora uopće ne spominju (ili formalno spominju, ali na posve nedostupnom mjestu), čime blokiraju i ometaju daljnji zajednički rad na otvorenom rječniku. Od takvih objava nemam nikakve koristi, niti materijalne, niti razvojne i zbog toga ih moram posebno tretirati.

Za sva pitanja u vezi mogućnosti korištenja rječnika, molm da me kontaktirate na adresu e-pošte igaly@math.hr. Ja sam dr. Goran Igaly, autor englesko-hrvatskog rječnika orvorenog sadržaja - EH.Txt i autor i urednik ovorenog rječnika hrvatskih jezika HR.Txt

Najveći besplatni otvoreni rječnik hrvatskih jezika
("based on a design by beesign.com, vienna")