Osnova za rječnik hrvatskih jezika je tablica s opisom značenja. Žutom bojom su označene neke češće korištene oznake čije bi brojeve bilo korisno zapamtiti (barem meni).

 

 

         
10 geografski pojam Zagreb, Albanija, Torino, Afrika, Amsterdam, Hrastovica, Odesa    
101 ima sinonim ujutru-ujutro    
102 pomoćni glagol htjeti   u svim oblicima - i potvrdnim i niječnim  
103 odnosna zamjenica      
104 posvojna zamjenica moj, naš, njegov, njezin, njihov    
105 neodređena zamjenica      
106 pokazna zamjenica ovaj    
107 prelazni glagol      
108 neprelazni glagol      
109 nesvrš oblik glagola za kojega postoji i svršeni o objavljivati, odjavljivati, otkazivati   objavljivati>objaviti, odjavljivati>odjaviti, otkazivati>otkazati
110 svršeni oblik glagola za kojeg postoji i nesvrš ob objaviti U tablici veza zapisuje se veza nesvršeni>svršeni  
121 kajkavski fiškal, kak, kaj sinonim iz književnog jezika za kajkasku riječ fiškal>advokat, kak>kaklo, kaj>što
126 način pisanja sa -dc- sudca, želudcu, domorodca sudca, bodca, želudcu sudca>suca, bodca>boca, želudcu>želucu
127 način pisanja sa -tc- gubitci, zadatci    
128 kutevi, putevi (za razliku od kutovi, putovi)      
129 slično ili isto značenje     baltski>baltički, bliski>blizak, črkar>čarkač
13 kratica - velika slova UNPROFOR, UNESCO    
135 skoro pa tipfeler menedžer sumnjivi način pisanja - možda je krivi, a možda i nije menedžer>menadžer
136 glagol - nesvršeni otključavati Ovo gledamo samo kao podvrstu riječi  
137 imenica - osoba Zagrepčanin    
138 pridjevska zamjenica svoj, takav, nikakav    
139 pomoćni glagol biti u svim oblicima, potvrdnim i niječnim  v    
14 kratica s točkom dr., mr., čl., pl., mađ., vs.    
16 pripadnik naroda, države, kraja, stanovnik grada Albanac, Hrvat, Kinez, Viking, brđanin   Albanac>Albanija,Hrvat>Hrvatska, Kinez>Kina,Viking>???,brđanin>brdo
163 biljna porodica gnemonovka    
17 naziv tvrtke Plinacro, Interpol, Belupo, Goodyear, Varteks, Renault, Grundig    
18 kratica - mala slova kn, mm, m, dag, km, Hz    
19 osobno ime - strano Bill, Sharon, Madelaine, Anna, Christian, Robin    
20 prezime - strano Powell, Davenport, Fischer    
21 pridjev - oznaka materijala oleandrast, kutijast, brežuljkast, trstikast oznaka mateijala od kojeg je nešto napravljeno i slično oleandrast>oleander, kutijast>kutija
22 strana riječ - engleski blue, press, average, best, business    
23 političar Chirac, Bush, Sanader, Blair, Obama    
24 sportski klub Cibona Barcelona, Juventus, Maccabi, Marsonia, Rea    
25 ženski oblik nečega što postoji u rječniku kao muš sutkinja, svjedokinja, telefonistkinja, avanturistica, mučenica, službenica   sutkinja>sudac, svjedokinja>svjedok, telefonistkinja>telefonist, avanturistica>avanturist, mučenica > mučenik, službenica > službenik
26 rimski broj VIII, IX, VII, III, XIV   VIII>osam,IX>devet,VII>sedam
27 strana riječ koja se udomaćila brand, city, cookie, piercing, rollerball    
28 pridjev na -ski, -ški daytonski, nikaragvanski, požeški, ukrajinski   daytonski>Dayton, nikaragvanski>Nikaragva, požeški> Požega, ukrajinski>Ukrajina
29 pridjev na -ov, -ev Dinamov, Markov, Nobelov, Zagrebov, Tuđmanov, Diracov, Newtonov   Dinamov>Dinamo, Markov>Marko, Nobelov>Nobel, Zagrebov>Zagreb, Tuđmanov>Tuđman, Diracov>Dirac, Newtonov>Newton
30 latinski amarilidaceae, cuculiformes, Microcytos, orchidaceae    
301 imenica      
302 pridjev      
303 glagol      
304 prilog      
305 zamjenica      
306 prijedlog      
307 veznik      
308 broj      
309 uzvik      
31 pridjev na -in Krležin, Cibonin, Inin, Jahvin, Eleonorin, komisijin, Marijin   Krležin>Krleža, Cibonin>Cibona, Inin>INA, Jahvin>Jahve, Eleonorin>Eleonora, komisijin>komisija, Marijin>Marija
310 čestica      
311 onomatopeja      
312 prefiks      
313 kratica      
314 slovo      
315 ostalo      
32 deminutiv loptica, sobica, tornjić, medaljica,životinjica   loptica>lopta, sobica>soba, tornjić>toranj, medaljica>medalja, životinjica>životinja
33 sleng lova, treba, lovaš   lova>novac, treba>djevojka, lovaš>bogataš
34 srpski naziv mjeseca maj, mart, april   maj>svibanj,mart>ožujak,april>travanj
35 glagol - trajni oblik dosoljavati trajni oblik glagola za kojega postoji i svršeni oblik. Tvorba nije prefiksna (dakle, tu NE spada soliti>dosoliti, soliti>posoliti, gledati>pogledati, gledati>ugledati...) dosoljavati>dosoliti
36 pojam iz astronomije Merkur, Venera, Mjesec    
37 pridjev na -čki moslavački, plitvički, slovački   moslavački>Moslavina, Plitvički>Plitvice, slovački>Slovačka
38 sportaš koji se bavi nekim sportom odbojkaš, rukometaš, vaterpolist, nogometaš, skijaš   odbojkaš>odbojka, rukometaš>rukomet,vaterpolist>vaterpolo, nogometaš>nogomet,skijaš>skijanje
39 prilog - nastao od imenice greškom, trkom, dijelom, kopnom, krajem   greškom>greška, trkom>trk, dijelom>dio, kopnom>kopno, krajem>kraj
40 oznaka brojnosti osamdesetak, pedeset, pedesetak   ???
41 dio grada Pantovčak, Medveščak, Remetinec, Šalata, Špansko, Trešnjevka, Trnsko, Tuškanac   Pantovčak>Zagreb, Medveščak>Zagreb, Remetinec>Zagreb
42 crtica koja će možda ispasti remek-djelo>remekdjelo, foto-polimerizacija, anti-statički>antistatički   remek-djelo>remekdjelo, foto-polimerizacija, anti-statički>antistatički
43 regionalno šerpa, točak   šerpa>???, točak>kotač
44 šport šport za razliku od sport    
45 prefiks avio (transport), homo    
46 komparativ pridjeva trajniji, tužniji, sušniji, učinkovitiji, viši, općenitiji   trajniji>trajan,tužniji>tužan,sušniji>sušan, učinkovitiji>učinkovit,viši>visok
461 komparativ priloga      
47 strana riječ - francuski Cote    
48 imenica na -ost abnormalnost, autentičnost, samostalnost, mudrost   abnormalnost>abnormalan,autentičnost>autentičan, samostalnost>samostalan,mudrost>mudar
49 množina koja se prirodno javlja u rječniku tračnice, ljestve, škare   tračnice>tračnica,ljestve>???
5 vlastito ime Belzebub, Islam, Jazine    
50 mjesec veljača, studeni, siječanj, svibanj    
51 augmentativ trbušina, komadina, konjina, seljačina   trbušina>trbuh, komadina>komad, konjina>konj, seljačina>seljak
52 imenica na -anje armiranje, biranje, gađanje, nadziranje   armiranje>armirati, biranje>birati, gađanje>gađati, nadziranje>nadzirati
53 imenica na -enje bratimljenje, curenje, opterećenje, rukovođenje   bratimljenje>bratimiti, curenje>curiti, opterećenje>opteretiti, rukovođenje>rukovoditi
54 superlativ najveći, najnoviji, najdeblji, najbitniji, najdublji, najbrži   najveći>veći, najnoviji>noviji, najdeblji>deblji, najbitniji>bitniji, najdublji>dublji, najbrži  brži
55 pogrdno selendra, seljačina    
56 svakodnevica svakodnevica    
-56 svakodnevnica svakodnevnica    
57 blagdan, dan u godini Tijelovo, Božić, Uskrs, Valentinovo    
58 razgovorno nemasan, elemenat    
59 dio naziva Addis (Abeba), Siera (Leone)   Addis>Addis Abeba, Siera>Sierra Leone
60 nije književna riječ pajdaš, pimpek, šajser, šalabajzanje, fermati, faulirati riječ koja nije književna, ali se puno koristi. Nekada postoji zamjena iz književnog jezika, a nekad ne Koja je zamjena za "fermati"?  
61 biljna sorta eupatorium, filipendula, filitis, fisostegija, fizostegija, aktea    
62 životinjska vrsta gologlavka    
63 pridjev na -ast      
64 kemijski spoj heksacijanoferat, tetrafenilborat, tosilkloramid, monoetil    
65 bolest hipodermoza, iridoviroza, mastitis, metritis, mijaza, oftalmija    
66 postoji bolja riječ bjelance, rđav   bjelance>bjelanjak, rđav>loš
666 tipfeler      
667 toliko egzotično da bih najradije bacio van      
67 negacija nehrđajući, neinflacijski, neosjetljiv, nereagiranje, nečitanje   nehrđajući>hrđajući, neinflacijski>inflacijski, neosjetljiv>osjetljiv, nereagiranje>reagiranje, nečitanje > čitanje
68 povijesna ličnost Neron, Herod    
69 imenica na -acija abdikacija, akumulacija, dokumentacija   abdikacija>abdicirati, akumulacija>akumulirati, dokumentacija>dokumentirati
70 naziv sporta nogomet, rukomet, košarka    
71 pridjev na -ni nogmetni, rukometni   nogometni>nogomet, rukometni>rukomet
72 glagolski prilog prošli -vši afirmiravši, deformiravši, doživjevši Prilog našao od svršenog glagola afirmiravši>afirmirati, deformiravši>defirmirati, doživjevši>doživjeti
73 glagolski prilog sadašnji -ući aludirajući, dobacujući, favorizirajući Glagol iz kojeg nastaje glagolski prilog sadašnji je nesvršeni glagol aludirajući>aludirati, dobacujući>dobacivati, favorizirajući>favorizirati
74 glagolski pridjev animiran, ilustriran, maskiran, premazan   animiran>animirati, ilustriran>ilustrirati, maskiran>maskirati, premazan>premazati
75 prilog - nastao od pridjeva izdvojeno, polagano, snažno Nepromjenjiva riječ, dakle, ne može se pojaviti kao osnovni oblik izdvojeno>izdvojen, polagano>polagan, snažno>snažan
76 osobna zamjenica ona, on, mi, vi    
77 nije hrvatska riječ točkić, kašika, točak, fudbal, stomak, cenzurisati   stomak>trbuh, fudbal>nogomet, cenzurisati>cenzurirati
78 strana riječ - talijanski della    
8 osobno ime Mirko, Pero, Marija, Adam, Aleksandar    
9 prezime Iveković, Horvat, Antunović, Bago, Ivasić    
92 slovo a, b, c, A, B, C    
94 onomatopeja kre, pljes    
95 zbirna imenica dugmad, novorođenčad, siročad   dugmad>dugme, novorođenčad>novorođenče, siročad>siroče
96 brojčani pridjev četvrti, trideseti, peti redni broj četvrti>četiri, trideseti>trideset, peti>pet
97 zamjenički pridjev neki, koji, čiji, svaki    
999 prosta riječ jebati, kurac, kurva, pizdolizac    

 

Najveći besplatni otvoreni rječnik hrvatskih jezika
("based on a design by beesign.com, vienna")