Rječnički zapis

Svaki rječnički zapis u datoteci HR.Txt se sastoji od četiri stupca:

  • Kosi oblik
  • Osnovni oblik
  • Oznake
  • Vrsta riječi

Stupci su međusobno odijeljeni tabulatorom. Ako se u stupcu “Oznake” nalazi više oznaka, te su oznake međusobno odijeljene prazninom. Korišteno je kodiranje UTF-8.