EN.Txt

Rječnik hrvatskih jezika zamišljen je kao jednojezični i kao dvojezični hrvatsko-engleski rječnik. U tu svrhu održavam i objavljujem tri datoteke – HR.Txt, EN.Txt i EH.Txt. Uz to postoje i manje pomoćne datoteke za interpretaciju zapisa u HR.Txt i EN.Txt, te za pripremu rječničkih podataka u prerađenim oblicima. Struktura datoteke EN.Txt jednaka je kao i struktura datoteke HR.Txt, odnosno sastoji se od kosog oblika, osnovnog oblika, vrste riječi i dodatne oznake. Tumačenje oznaka dano je u dodatnoj tablici koja je ista kao i za HR.Txt,

5. rujna 2017. objavljujem datoteku EN.Txt sa 108.835 zapisa. Datoteka je zapisana kodiranjem UTF-8 i može se slobodno preuzeti