Oznake rječničkih zapisa

Svaki zapis u Rječniku hrvatskih jezika može biti označen pomoću jedne ili više oznaka. Sve oznake se upisuju u jedno polje, međusobno razdvojene prazninama. Na ovaj je način moguće rječničke zapise vrlo detaljno opisati, a sve to unutar izuzetno jednostavnog sustava.