Način rada

Cilj ovog rječnika je zabilježiti i označiti sve riječi koje se javljaju u tekstovima na hrvatskom jeziku. Dakle, u rječniku bi svoje mjesto trebali naći i stručni izrazi, i izrazi u žargonu, regionalni izraz i sve drugo.

Naravno, sigurno ima puno riječi kojih u rječniku nema. Molio bih da mi takve riječi pošaljete u četverstupčanom obliku, istom onakvom u kakvom je objavljen i sm rječnik. Na primjer, u rječniku nema riječi “sibilarizacija”. Za ovu riječ bi bilo korisno da mi pošaljete zapise:

sibilarizacija sibilarizacija imenica
sibilarizacije sibilarizacija imenica
sibilarizaciji sibilarizacija imenica

Dakle, ako ne pošaljete kosi oblik “sibilarizacijom”, neće se ništa strašno desiti – netko će ga poslati kasnije, ako bude smatrao potrebnim. A ako nikome nikada riječ “sibilarizacijom” ne bude nedostajala, onda niti HR.Txt neće biti manje vrijedan zbog tog što u njemu nema te riječi. Dakle, nije mi cilj generirati riječi koje bi se mogle pojavljivati u hrvatskom jeziku, već evidentirati one koje se stvarno i pojavljuju u hrvatskom jeziku (jezicima ).