Potpisi potpore

Pomozite mi u prikupljanju 20.000 potpisa potpore za objavu verzije EH.Txt 2.05

20.000 prikupljenih potpisa za mene znači da je 20.000 ljudi svjesno uloge datoteke EH.Txt. Bez osviještenosti tolikog broja ljudi moj daljnji rad na ovoj datoteci nema smisla.

Bit ću zahvalan za svaki potpis, a posebno ako o akciji prikupljanja obavijestite svoje prijatelje. (Goran Igaly)